Často pokládané dotazy

Co je to manažovaný hosting?

Ne každý je natolik odborně zdatný aby dokázal zprovoznění souborového serveru. Našim zákazníkům nabízíme odborný servis a zajištění instalace i následné správy systému v rozsahu dle zvoleného programu.

Jaký je rozdíl mezi Vaším řešením a například OneDrive

My nabízíme bezpečnější způsob práce s Vašimi daty. Vždy víte, kde se data nacházejí a zajistíme aby se k nim nedostal nikdo v zahraničí. Podle zvoleného programu můžete přímo kontaktovat přiděleného technika, který bude dlouhodobě zajišťovat služby pro Vás.

Jaké máte zkušenosti se správou serveru?

Někteří naši pracovníci působí v oblasti informačních technologií více než třicet let. Systém zvyšování kvalifikace v naší firmě zajišťuje naustálou aktualizaci a rozšiřování znalostí.

Kde se fyzicky nacházejí servery vaší společnosti?

Aktuálně můžeme nabídnout takový výběr fyzického umístění serverů aby byl ideálně pokryt celý svět. Server pro českou republiku se nachází v Praze a další evropský server se nachází ve Frankfurtu. Servery pro naše mimoevropské se nacházejí na východním i západním pobřeží USA a v Singapuru. Individuálně zajistíme umístění na místě dle požadavků klienta.

Zajistíte instalaci systému i na serverech v naší firmě?

Ano. Můžeme zajistit i instalaci a následnou správu přímo ve Vaší firmě. Můžeme vytvořit audit potřeb a zajistit další služby pro vaše potřeby.